...KESATUAN BERJUANG BAGI MENDAPATKAN TANGGA GAJI YANG BERPATUTAN, TEMPAT KERJA YANG SELAMAT SERTA SELESA DAN TIADA DISKRIMINASI...

Isnin, 9 Ogos 2010

Perlembagaan dan Peraturan Kesatuan (Bahagian Pertama)

PERLEMBAGAAN
dan
PERATURAN-PERATURAN


PERATURAN 1 - NAMA DAN ALAMAT PEJABAT BERDAFTAR

1. Nama Kesatuan Sekerja yang ditubuhkan menurut Peraturan-peraturan ini ialah KESATUAN SEKERJA INDUSTRI ELEKTRONIK WILAYAH SELATAN SEMENANJUNG MALAYSIA (KSIEWSSM) atau dalam bahasa Inggerisnya Electronic Industry Employees Union Southern Region Peninsular Malaysia (EIEUSRPM)(yang selepas ini disebut "Kesatuan")

2. Pejabat berdaftar Kesatuan ialah di Bilik 1, Tingkat 3, 4P Susur 3, Jalan Tun Abdul Razak, 80200 Johor Bahru, Johor dan tempat mesyuaratnya ialah di pejabat berdaftar ini atau dimana-mana tempat lain yang ditetapkan oleh Majlis Eksekutif.

PERATURAN 2 - TUJUAN


1. Tujuan Kesatuan ini ialah untuk:
 • mengorganisasikan pekerja-pekerja yang disebut dibawah peraturan 3(1) sebagai ahli Kesatuan dan memajukan kepentingan mereka dalam bidang perhubungan perusahaan, kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan.
 • mengatur perhubungan diantara pekerja dengan majikan bagi maksud melaksanakan perhubungan perusahaan yang baik, meningkatkan daya pengeluaran dan memperolehi serta mengekalkan bagi ahli-ahlinya; keselamatan pekerjaan, sukatan gaji yang adil dan sesuai serta syarat-syarat pekerjaan yang berpatutan.
 • mengaturkan perhubungan diantara ahli dengan ahli atau diantara ahli-ahli dengan pekerja-pekerja lain diantara ahli dengan Kesatuan atau Pegawai Kesatuan atau diantara Pegawai Kesatuan dengan Kesatuan dan menyelesaikan sebarang perselisihan atau pertikaian diantara mereka itu dengan cara aman dan bermuafakat atau melalui jentera penimbangtara menurut Peraturan 26 dan Peraturan 27.
 • memajukan kebajikan ahli-ahli Kesatuan dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan dengan cara sah disisi undang-undang.
 • memberikan bantuan guaman kepada ahli-ahli berhubung dengan pekerjaan mereka jika dipersetujui oleh Majlis Eksekutif.
 • memberi bantuan seperti pembiayaan semasa teraniaya atau semasa pertikaian perusahaan jika dipersetujui oleh Majlis Eksekutif.
 • menganjukan dan mengendalikan kursus, dialog, seminar dan sebagainya untuk faedah ahli-ahli Kesatuan khasnya dan para pekerja amnya.
 • mengendalikan urusan media cetak dan/atau elektronik untuk menjayakan tujuan-tujuan Kesatuan ini atau untuk kepentingan ahli-ahli Kesatua jika dipersetujui oleh Majlis Eksekutif.
 • menubuhkan Tabung Wang Kebajikan dan menggubalkan Peraturan-peraturan tambahan untuk mentadbir dan mengawal Tabung Wang itu jika dipersetujui oleh Mesyuarat Agung TigaTahunan.
 • secara amnya melaksanakan sebarang tujuan Kesatuan Sekerja yang sah disisi undang-undang.
2. Tujuan yang dinyatakan dibawah Peraturan 2(1) hendaklah dilaksanakan menurut Peraturan-peraturan ini, Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan undang-undang bertulis yang lain yang ada kaitan. 


PERATURAN 3: AHLI KESATUAN
 1. Keanggotaan Kesatuan ini terbuka kepada semua pekerja yang diambil kerja atau bertugas dalam perusahaan pengeluaran dan/atau pembaikan electronic components and boards, computers and peripheral equipment dan magnetic and optical media kecuali mereka yang memegang jawatan pengurusan, eksekutif, sulit atau keselamatan. Pekerja-pekerja itu hendaklah berumur lebih dari 16 tahun dan mempunyai tempat kerjanya sama ada di Negeri Sembilan atau Melaka atau Johor tertakluk kepada syarat bahawa seseorang yang diuntukkan pendidikan dalam sesuatu sekolah, politeknik, kolej, universiti atau institusi lain yang ditubuhkan dibawah mana-mana undang-undang bertulis tidak boleh menjadi ahli Kesatuan.
 2. Permohonan untuk menjadi ahli hendaklah dilakukan dengan mengisi borang yang ditentukan oleh Kesatuan dan menyampaikannya kepada wakil Kesatuan. Majlis Eksekutif boleh menolak sebarang permohonan untuk menjadi ahli mengikut budibicaranya tanpa memberi alasan.
 3. Sekiranya permohonan diluluskan oleh Majlis Eksekutif dan yuran masuk serta yuran bulanan yang pertama dijelaskan, maka nama ahli tersebut hendaklah didaftar dalam Daftar Keahlian sebagai ahli.

Bersambung....

Tiada ulasan:

Catat Ulasan