...KESATUAN BERJUANG BAGI MENDAPATKAN TANGGA GAJI YANG BERPATUTAN, TEMPAT KERJA YANG SELAMAT SERTA SELESA DAN TIADA DISKRIMINASI...

Isnin, 16 Ogos 2010

Mahkamah Buruh dan Peranannya

Mahkamah Buruh merupakan satu mekanisme pengadilan yang dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk menyelesaikan tuntutan atau pertikaian antara pekerja dengan majikan.
 Objektif Mahkamah Buruh adalah untuk menyelesaikan setiap tuntutan-tuntutan atau pertikaian antara pekerja dengan majikan dengan cepat, mudah dan murah.
Antara bidang kuasa Mahkamah Buruh adalah mendengar dan memutuskan perkara-perkara berikut:-
•    Pertikaian antara pekerja dan majikannya mengenai gaji atau lain-lain bayarannya yang berhak diterima oleh seorang pekerja dibawah kontrak perkhidmatannya atau di bawah mana-mana peruntukan Akta Kerja 1955 atau peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya atau Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 atau mana-mana perintah yang dibuat dibawah.
•    Tuntutan pekerja untuk meringankan hukuman tatatertib daripada hukuman berat yang dikenakan terhadapnya.
•    Tuntutan majikan terhadap pekerja yang gagal membayar gaji ganti notis penamatan perkhidmatannya.
•    Tuntutan seseorang "contractor for labour" terhadap seseorang kontrator atau kontraktor kecil ke atas bayaran yang berhak diterimanya dibawah perjanjian dengan kontraktor atau kontraktor kecil kerana membekalkan pekerja.
 Mahkamah Buruh mempunyai kuasa mendengar dan memutuskan kes tuntutan yang amaunnya tidak terhad.
Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Buruh boleh dibuat ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh menerima keputusan oleh pihak yang tidak berpuas hati terhadap keputusan tersebut.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan